Praca

Dziękujemy za zainteresowanie. Oferujemy wspaniałe możliwości pracy na sprzątaniu w Chicago i poludniowych przedmieściach. Proszę wypełnić poniższy formularz, a ktoś będzie w kontakcie z Państwem w ciągu 1 do 3 dni roboczych.

Contact Information

* Imię i Nazwisko:
* E-mail:
* Telefon:
* Adres:
Miejscowość:
Stan:
* Kod pocztowy:
* Czy posiadasz amerykańskie prawo jazdy?
* Czy masz samochód który możesz użyć do pracy?
* Czy możesz pracować co drugą sobotę od 8:00 do 3:00?
* Dlaczego chcesz tej pracy?

Historia Zatrudnienia

Praca 1 (ostatnia) Praca 2
Nazwa Firmy:
Adres Firmy:
Data Rozpoczęcia:
Data Zakończenia (pozostaw puste jeśli obecnie pracujesz):
Wynagrodzenie Początkowe:
Wynagrodzenie Końcowe:
Obowiązki Pracy:
Imię Przełożonego:
Telefon Przełożonego:
Powód Odejścia:
Czy możemy skontaktować sie z tym pracodawcą?
Czy lubisz sprzątać i dlaczego?
Języki:
Wpisz litery/cyfry w polu poniżej. captcha

* Obowiązkowe.

Klikając na przycisk powyżej “Wyślij Formularz” Oświadczam, że powyższe informacje są prawdziwe, i że rozumiem, że fałszowanie wszelkich informacji na temat tej aplikacji może być powodem do rozwiązania umowy pracy.